Inning van facturen in Alken

Onze praktijkgebieden

Ook voor het innen van facturen in regio Alken kunnen wij u bijstaan en adviseren:

  • Assistentie bij het bekomen van een uitvoerbare titel teneinde de onbetaalde facturen te innen
     

  • Bijstand in de nieuwe verkorte procedure voor onbetwiste schuldvorderingen (betalingsbevel)
     

  • Opstellen van Algemene Voorwaarden die duidelijke betalingsvoorwaarden en kredietvoorwaarden bevatten
     

  • Redactie van Algemene Voorwaarden die voorzien in een schadebeding en verwijlinteresten.

Onze voorwaarden inzake inning van facturen zijn te bespreken.