Onze praktijkgebieden

Advocaat in handelsrecht te Bilzen

Advocatenkantoor Warnants is actief in Bilzen en helpt u vooruit in onder meer volgende materies:

 • Opstellen, onderhandelen, interpreteren van commerciële contracten of overeenkomsten inzake distributie, franchising, concessie, agentuur, factoring…
   

 • Opstellen en analyseren van de Algemene Verkoopsvoorwaarden
   

 • Bepalen van de contractuele aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid of aansprakelijkheid door fout  (--> zie pagina aansprakelijkheidsrecht)
   

 • Bekijken van bedrijfsverzekeringen
   

 • Handelsgeschillen beslechten en tussenkomst bij minnelijk akkoord
   

 • Aanbevelen en analyseren van financiële contracten (leasing, renting, lening, corporate finance…)
   

 • Idem dito voor wat betreft huurovereenkomsten handelspanden, kantoren,  bedrijfsgebouwen, magazijnen en ander bedrijfsvastgoed
   

 • Alle aangelegenheden in verband met intellectuele eigendom, merkenrecht, auteursrecht, mededingingsrecht
   

 • Incasso:  wacht niet te lang met slechte betalers!