Onze praktijkgebieden

Advocaat in arbeidsrecht

te Sint-Truiden

Advocaat Warnants neemt uw HR-beleid onder de loep en verleent advies omtrent diverse vragen inzake sociaal recht in regio Sint-Truiden:

 • Opstellen en optimaliseren arbeidsovereenkomsten, clausules en arbeidsreglement
   

 • Ontslag, ontslag wegens dringende reden, ontslag van een beschermde werknemer, kennelijk onredelijk ontslag,  collectief ontslag
   

 • Opzeg, opzeggingstermijnen en  opzegginsvergoeding
   

 • De reglementering betreffende de schorsing van de arbeidsovereenkomst: moederschapsrust en ouderschapsverlof, tijdskrediet,  educatief verlof, palliatief verlof, loopbaanonderbreking, landingsbaan...
   

 • Uitwinningsvergoeding en concurrentiebeding voor onder meer handelsvertegenwoordigers
   

 • Langdurige ziekte,  arbeidsongeschiktheid, arbeidsongevallen
   

 • Onderhandelen met vakbonden, sociale verkiezingen, ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming op het werk.