Onze praktijkgebieden

Advocaat in aansprakelijkheidsrecht
te Tongeren

Aansprakelijkheid (de zogenaamd "onrechtmatige daad") gaat over schade, fout en het oorzakelijk verband daartussen; hetzij door u opgelopen, hetzij door u veroorzaakt.

Kantoor Warnants is actief in Tongeren en behartigt uw belangen in volgende:

  • Afweren of instellen van aansprakelijkheidsvordering, zijnde ingebrekestelling, schadeclaim, claim van gevolgschade en eventueel inning via procedure voor de rechtbank
     

  • Bekijken van de polis aansprakelijkheidsverzekering
     

  • Bijzondere domeinen: professionele aansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid, verkeersaansprakelijkheid, vrijwilligersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid van minderjarigen...
     

  • Aansprakelijkheid voor bouw en ABR.